Menu Sluiten

Riolering
Riolering is een stelsel van buizen wat het afvalwater transporteert en afvoert naar een rioolzuivering of oppervlaktewater.
We kennen twee soorten riolering; een gescheiden en een gemengd stelsel. Bij een gemengd stelsel wordt zowel afvalwater als regenwater afgevoerd naar de rioolzuivering. Bij een gescheiden stelsel is het regenwater afgekoppeld en wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater of naar een regenwaterinfiltratie.
Gemiddeld is de levensduur van riolering, afhankelijk van het materiaal ongeveer 40 tot 50 jaar. Een betonnen buis die er in gelegd werd kreeg veelal een levensduur van 50 jaar mee. Een tijd lang zijn er asbestcement(AC) buizen gebruikt bij de aanleg van riolering. Nu zien we dat dat deze AC buizen de 30 jaar niet eens halen. Veel is ook afhankelijk van de omstandigheden hoe het gelegd is. Heb je veel niveaus in het vrij verval dan ontstaat er vaak veel H2S waardoor het buizenstelsel weer wordt aangetast. In de praktijk blijkt dat AC-buizen hier gevoeliger voor zijn dan standaard beton buizen.
Om de stelsels goed werkend te houden en zichtbaar in kaart te brengen waar de knelpunten liggen, is er onderhoud en inspectie nodig.

Onderhoud
Onder de term ‘rioolonderhoud’ wordt het onderhouden, reinigen en inspecteren van de riolering verstaan. Achterstallig onderhoud kan leiden tot grotere complicaties, waardoor u wellicht stukken riolering moet laten vervangen. 

In elk rioolstelsel zitten wel knelpunten. Het is van belang om deze in kaart te brengen zodat er periodiek onderhoud gepleegd kan worden om verstoppingen te voorkomen. Periodiek reinigen en inspecteren van het rioolstelsel is een voorwaarde om inzicht te krijgen hoe het huidige stelsel er bij ligt en of er maatregelen genomen moeten worden. De beschadiging klasse vanuit de inspectie geeft u inzicht om af te wegen welke maatregel nodig is. Gaan we vervangen of kunnen we andere technieken toepassen om de levensduur te verlengen? Een goed uitgangspunt dus om te bepalen of er directe maatregelen genomen moeten worden of dat deze ondergebracht moeten worden in een meerjarenplanning.

Bij renovatie zijn er meerder mogelijkheden. Vertoont het riool grote gebreken dan ontkom je vaak niet aan vervanging. Is vervanging van het riool nog niet noodzakelijk en wilt u de levensduur verlengen, dan is relinen een mogelijkheid. Hierbij wordt er een kous in het riool aangebracht. Zijn de tussenliggend putten ook aangetast, dan kunnen deze ook bekleed worden. Zijn er kleinere gebreken dan kan vaak volstaan worden met een deel-relining. Hierbij worden alleen de geconstateerde defecten bekleed.

Allerlei mogelijkheden dus voor een aanpak op maat.. Veel is afhankelijk van de staat van het riool op dat moment. Maar ook keuzes, als het gaat om behoud van de infrastructuur, kunnen van doorslag zijn op een vervangingsmethode. Gaan we graven, of gaan we boren? Vanuit mijn ruime werkervaring wil ik u hier in graag adviseren en ondersteunen.