Menu Sluiten

Drainage
Wateroverlast is in deze tijd een probleem wat regelmatig terug keert. Naast problemen met de drainage in het openbaar gebied zullen ook huiseigenaren vaker aankloppen over water onder hun huis en komen met de vraag of er wat aan gedaan kan worden. Vanaf 1975 wordt er onder elk bouwwerk drainage toegepast. De praktijk wijst uit dat het vaak niet om grote diameters gaat. Tegenwoordig weet men wel beter en worden er grotere diameters toegepast.

Als er in de kruipruimtes water blijft staan wordt er al gauw geroepen naar de beheerder van het openbaar gebied om er wat aan te doen. Water onder de bebouwing is de verantwoordelijkheid van de eigenaar maar de beheerder van het openbaar gebied moet wel zorgen dat er afvoermogelijkheden zijn voor de drainage.

Onderhoud
Drainage behoeft ook onderhoud en moet, afhankelijk van de grondgesteldheid, eens in de 3 a 4 jaar doorgespoeld worden. Maar periodiek onderhoud van drainage is vaak een ondergeschoven kindje, maar wel noodzakelijk om de drains hun werking te laten doen. Mijn ervaring is dat in het openbaar gebied de drainage periodiek wordt gereinigd. Als ik kijk naar de bebouwing is dat vaak niet zo. Drainage loopt vaak onder het hele huizenblokken door waardoor iedereen zou moeten bijdragen aan de reinigingskosten. De praktijk is dat veel mensen het nut van reinigen niet inzien, of er geen last van hebben, zodat enkele bewoners dan moeten opdraaien voor de kosten.

Als bewoners toch gaan reinigen zie je dat kleine drainage buizen moeilijk toegankelijk zijn omdat deze helemaal vol zitten met zand. Als er dan een nieuwe drainage aangebracht moet worden onder de vloer is dit intensief werk.
Ik heb goede ervaringen met het aanbrengen van drainage middels een gestuurde boring. Hierbij boort men een infiltratiebuis langs de huizen op de voor die locatie aangewezen diepte waardoor de drainage dan weer getrokken wordt. Deze wordt aangesloten op een HWA aansluiting of oppervlaktewater. Voordeel is dat er niet gegraven hoeft te worden en de kosten per woning mee vallen.

Overige maatregelen.
Bij de herinrichting van het openbaar gebied dienen zich veel kansen aan om wateroverlast te beperken.
Bij zo’n ingreep moet er ook meteen afgewogen worden of het riool vervangen moet worden. Is het een ‘oude’ wijk met gemengd stelsel dan is een aanleggen van een gescheiden stelsel met voldoende diameters voor het HWA aan te bevelen waarbij u alle HWA aansluiting afkoppelt van de bestaande riolering en aansluit op het nieuwe HWA stelsel. In de herinrichting  is het aan te bevelen om goed te draineren en gebruik te maken van waterbuffers.