Menu Sluiten

Gladheidbestrijding
Vanuit mijn ruime kennis kan ik u: adviseren, ondersteunen en ontzorgen in het vertalen van gladheidplannen naar de uitvoering, het herkennen en interpreteren van weermodellen, gladheidverwachtingen vertalen naar acties, keuzes maken voor de juiste strooimethode en het begeleiden van strooiacties.
Ik kan u ook helpen bij het verbeteren en optimaliseren van de uitvoering.
Zelf vind ik het altijd belangrijk om dit vast te leggen in een uitvoeringsplan. Dit uitvoeringsplan bevat: bepalingen die zijn vastgesteld in het beleid, de doelstelling van de gladheidbestrijding, de werkwijze (nat of droogzout), het areaal(werkgebied), de strooiroutes, het materieel, bemensing, rapportages en communicatie.

Heeft u al een uitvoeringsplan en zijn de routes al vastgesteld? Vanuit mijn praktijk ervaring veranderd er jaarlijks veel aan de infrastructuur in het afhandel gebied. Hier worden de routes ook vaak weer op aangepast. Zo ontstaan door de jaren heen steeds meer wegen(areaal) die dan bij de route, die het dichtst er langs loopt, erin ingepropt worden. Door deze ‘uitbreiding’ is de kans dat er nog efficiënt gestrooid wordt steeds kleiner. Je merkt het vaak aan langere afhandeltijden die ontstaan of niet meer rondkomen met de voorraad zout/vloeistof in het voertuig.
Door een routeoptimalisatie te doen krijg je veel inzicht in de verhouding van materieel, afhandeltijden en zoutverbruik. Op basis van het te strooien areaal worden bestaande routes opnieuw berekend . Uitkomsten van deze berekening kunnen ingrijpend maar ook effectief zijn. Ingrijpend omdat de afhandel-tijden wel eens flink kunnen verschillen met wat er in het beleidsplan ooit bepaald is. Het zou kunnen betekenen dat er materieel bij moet, of anders ingezet moet worden. Effectief omdat bij de optimalisatie alle routes tegen het licht gehouden worden. De ontstane ruis (dubbel rijden, dubbel
strooien, omrijden) wordt eruit gehaald en alle routes krijgen bijna allemaal dezelfde afhandeltijd in de uitvoering. Bijkomend voordeel zal zijn dat dit een positief voordeel zal opleveren in het zoutverbruik en de kosten.

Wilt u advies of ondersteuning in de aanloop en de uitvoering van de gladheidbestrijding? neem dan contact met me op.